Hạt Giống Cây Thiên Ngân- Cây tỷ Phú – Cây gáo Vàng

hạt cây thiên ngân

Cách deo hạt giống cây thiên ngân Tìm hiểu thêm các giống cây năng xuất cao : Cây thiên ngân —- Cây Đàn hương —-Cây giổi xanh —-Cây xoan Đào -- Cây khôi tía(khôi nhung ) Chuẩn bị hạt giống -         Hạt giống phải đúng tiêu chuẩn không nấm mốc ,không hạt lép,độ tinh khiết hạt phải đạt trên 70% -         Hình ảnh hạt gống cây thiên ngân Quý 2 cách deo hạt giống cây thiên ngân - Chọn cát đen (cát chát nhà) không nhiễm mặt cát không mịn không có đất đá (tốt nhất được qua sàng) - Làm thành luống rộng 0,8 - 1m, dài 4 - 5m, san phẳng mặt luống (chánh chỗ ngập úng) - Đại lớp cát mỏng giữa từ 1cm đến 2cm - Lấy chậu đựng giữa 70% cát mịn Chơn sẽ được với các hạt cho 100g, Lương dài 4 - 5m - Đắc sẽ chau cát hạt với các lựa chọn điều lên luống dài 4 - … [Read more...]