Hạt giống cây xoan đào

Kỹ thuật thu hái  hạt giống cây xoan đào. (Theo cây giống lâm nghiệp) Xem thêm : hạt giống cây thiên ngân   - Cây trồng 8 - 9 năm bắt đầu ra quả, nhưng thu hái ở các lâm phần từ 10 tuổi trở lên mới có chất lượng hạt tốt. Chu kỳ sai quả: 2 - 3 năm, ở những năm này tỷ lệ cây ra quả đạt 80 - 90%. - Thời gian thu hái: từ 25 /1 đến 15/02. - Chỉ thị độ chín: Khi quả chín vỏ mầu nâu nhạt, một số quả nứt để hạt bay ra bên ngoài. Hạt và cánh hạt mầu cánh gián, nhân hạt chắc và có mầu trắng. - Thời gian thu hái tốt nhất là vào lúc lâm phần có từ 5 - 10% số cây có quả nứt, phải thu sớm trước khi hạt phát tán. Chế biến hạt cây xoan đào - Quả khi thu hái, hạt chưa tách. Hạt chỉ tách khi quả chín hoàn toàn. - Quả thu hái về phải ủ quả 2 đến 3 ngày sau khi  phân … [Read more...]