cây giổi »

Giống cây giổi xanh

Giống cây giổi xanh

admin December 15, 2012 13

Giổi là loài cây cho gỗ tốt . Hiện nay giá 15.000.000 đồng một mét khối gỗ tròn. Hạt giổi dùng làm thuốc chữa bệnh hoặc làm gia vị giá 1.500.000 đ 1 kg.

Read More »